Twintig jaar lang stort Windpark Fryslân elk jaar € 720.000 in het Omgevingsfonds. Dit geld is bedoeld voor lokale projecten langs de kust van het IJsselmeer. Inwoners, bedrijven en overheden in de regio kunnen vanaf 2021 ideeën aandragen. Op dit moment is het Omgevingsfonds nog in oprichting. Het is daarom nog niet mogelijk om ideeën in te dienen.

Voor het beheer van de omgevingsbijdrage wordt de Stichting Omgevingsfonds Windpark Fryslân opgericht. Deze stichting van en voor de regio krijgt een onafhankelijk bestuur dat geadviseerd wordt door een adviesraad waarin de verenigingen van plaatselijk belang, ondernemersverenigingen en maatschappelijke organisaties uit het werkveld samen werken voor een doelmatige besteding van de omgevingsbijdrage van het Windpark.

Doel

Het Omgevingsfonds heeft als doel: “Het ondersteunen van het verduurzamen, verbinden, verbeteren, vernieuwen en promoten van natuur, bewoners, toerisme, recreatie en cultuur & erfgoed bij het IJsselmeer en de IJsselmeerkust in de gemeente Súdwest-Fryslân.”

Ambities

Het omgevingsfonds richt haar aandacht voor 2020-2022 in hoofdzaak op drie ambities:

  1. Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk.
  2. Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie.
  3. Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.

Welke projecten komen in aanmerking?

Programma’s en projecten die tot de overheidstaken behoren komen niet voor ondersteuning in aanmerking. Wel kan er samenhang zijn van door de Stichting ondersteunde initiatieven met deze overheidstaken. In dat geval zal de eigen rol van de bijdrage uit het omgevingsfonds herkenbaar moeten zijn en onder regie van de omgeving zelf worden uitgevoerd.