De provincie Fryslân wil het voor Friese inwoners mogelijk maken om financieel deel te nemen in het windpark. Voorzien wordt dat er na oplevering obligaties aangeboden worden.

Zodra er meer bekend is over financiële participatie in het windpark, plaatsen we deze informatie op deze pagina.