Windpark Fryslân wordt door Bouwconsortium Zuiderzeewind gebouwd in het IJsselmeer bij Breezanddijk. Het is wereldwijd het grootste windpark dat in een binnenwater wordt gebouwd. Het windpark omvat 89 turbines van 4,3 MW. Met een vermogen van 382,7 MW levert Windpark Fryslân voldoende energie voor ongeveer 500.000 huishoudens. In 2021 is het windpark operationeel.

Bij het bouwen van een windpark denken de meeste mensen aan de windturbines die de energie opwekken. Maar voor de bouw van Windpark Fryslân is meer nodig. Zo bouwen we bij Breezanddijk een transformatorstation, leggen we een stroomkabel aan en komt er vlakbij Kornwerderzand een natuur- en werkeiland.

89 windturbines

Windpark Fryslân bestaat uit 89 windturbines. Met een vermogen van 382,7 Megawatt leveren ze voldoende energie voor ongeveer 500.000 huishoudens.

89

89 windturbines in het IJsselmeer.

500.000

Friese windenergie voor circa 500.000 huishoudens.

800.000

CO2 besparing van circa 800.000 ton per jaar.

Locatie en vorm

Windpark Fryslân krijgt een bijzondere vorm. De windturbines komen namelijk in een ‘cluster’ op het IJsselmeer te staan, in de vorm van een zeshoek. Deze vorm zorgt ervoor dat de windturbines het zicht op de horizon zo min mogelijk beperken. De afstand tussen de windturbines is 600 meter. Lees meer hierover op de pagina ‘Locatie’.

De windturbines van Windpark Fryslân

De windturbines van Windpark Fryslân zijn 180 meter hoog. Ter vergelijking: de Achmeatoren in Leeuwarden is 115 meter hoog. Achter de schermen wordt in fabrieken hard aan de productie van de windturbines gewerkt. Je kunt daarbij denken aan de funderingen, de palen, de rotors (het ronddraaiende deel) en de bladen. Het Friese Bijlsma Constructies uit Winsum maakt de zogenaamde ‘interne platforms’. Lees hier het interview met Symen de Boer van Bijlsma Constructies over de bouw van de interne platforms.

Hoe werkt een windturbine?

Door de harde wind op het IJsselmeer gaan de rotorbladen (de wieken) van de windturbine draaien. Achter de rotorbladen bevindt zich de generator. Deze wordt door de draaiende beweging van de rotorbladen in werking gezet. Zo wordt groene energie opgewekt.

De opgewekte energie gaat, via een stroomkabel door de fundering van de windturbine, door de bodem van het IJsselmeer naar het transformatorstation bij Breezanddijk. Daar wordt de energie van de windturbines omgezet naar stroom die geschikt is voor het hoogspanningsnet. Via twee hoogspanningskabels komt de stroom vervolgens op het net.

Zo komt de groene stroom bij jou en ongeveer 500.000 andere huishoudens terecht.

Wil je meer weten over de windturbines van Windpark Fryslân? Bekijk de veelgestelde vragen.

Transformatorstation

Het transformatorstation wordt gebouwd bij Breezanddijk. In het transformatorstation wordt de opgewekte energie van de windturbines opgeslagen en omgezet naar het hoogspanningsniveau van de netbeheerder (TenneT). Het transformatorstation wordt 42 meter lang, 18 meter breed en 7 meter hoog.

Leren over windenergie

Het gebouw krijgt een educatieve functie. Bezoekers krijgen toegang tot het gebouw via een gang die dwars door het transformatorstation heen loopt. In deze gang kun je, dankzij glazen gevels aan beide zijden, kijken naar de imposante transformatoren en meer leren over windenergie en duurzame stroom.

Stroomkabels

Om de opgewekte energie van de windturbines naar de gebruiker te brengen, leggen we stroomkabels aan. De stroomkabels lopen van de windturbines in het IJsselmeer naar het transformatorstation in Breezanddijk. Van het transformatorstation gaat de stroom via kabels naar het hoogspanningsnet van TenneT bij Bolsward.

De kabels liggen twee meter onder de bodem van het IJsselmeer, onder het fietspad in de Afsluitdijk en in de berm van de A7.

Werk- en natuureiland

Voordat de bouw van Windpark Fryslân op het water start, legt Aannemersconsortium Zuiderzeewind een groot werk- en natuureiland aan bij Kornwerderzand. Het eiland ligt naast de toekomstige vismigratierivier. Circa 2 hectare van het eiland ligt boven water en daarnaast wordt er een ondiepe waterzone aangelegd van circa 25 hectare. Het gebied wordt beschermd tegen golven en stroming door een luwtedam met een lengte van 800 meter. Het eiland kan tijdens de bouw van het windpark tijdelijk worden gebruikt als werkeiland. Vanaf het moment dat de eerste rotor met wieken wordt geplaatst op de windturbines, heeft het eiland een natuurfunctie en mag het niet meer als werkeiland gebruikt worden. Het natuureiland wordt een aantrekkelijk foerageer- en rustgebied voor vogels met ernaast een kunstmatig rif voor vissen.

Aflevering 1 - Bart bouwt een windpark met
Hoe bouw je eigenlijk een windpark in het IJsselmeer? In deze video neem je samen met projectingenieur Bart Ummels een kijkje achter de schermen van Windpark Fryslân.
Wist je dat…

de afstand tussen elke windturbine minimaal 600 meter is?

Wanneer het windpark klaar is, mag tussen de windturbines worden gevaren. Windpark Fryslân zal een veilig vaargebied zijn. Alle turbines worden voorzien van nautische veiligheidsmarkeringen. Tot de veiligheidsmaatregelen horen ook de vermelding de windturbines op nautische kaarten. Binnen Windpark Fryslân geldt straks een verplichte veiligheidsafstand van 50 meter tot elke windturbine. Deze afstand is gezien de minimale afstand van ten minste 600 meter tussen de turbines goed aan te houden.

Bekijk het windpark

Afstand tot windpark: circa 3,1 kilometer
Visualisatie Breezanddijk Bekijk in panorama
Afstand tot windpark: circa 7,9 kilometer
Visualisatie Hindeloopen Bekijk in panorama
Afstand tot windpark: circa 5,7 kilometer
Visualisatie Kornwerderzand Bekijk in panorama
Afstand tot windpark: circa 6,3 kilometer
Visualisatie Makkum Bekijk in panorama