Windpark Fryslân bestaat uit 89 turbines van 4,3 megawatt (MW). Op jaarbasis produceert WPF zo’n 1,5 terawattuur* (1.500.000 megawattuur). Dit is ongeveer 1,2% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik en dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 500.000 huishoudens. Windpark Fryslân is wereldwijd het grootste windpark in een binnenwater. Vanaf 2021 is het windpark operationeel.

*Het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van heel Nederland wordt uitgedrukt in terawattuur (TWh).

Het windpark bestaat uit:

  • 89 windturbines
  • ongeveer 55 KM kabel op land
  • ongeveer 90 KM kabel in het IJsselmeer
  • 1 transformatorstation bij Breezanddijk
  • 1 werk- en natuureiland bij Kornwerderzand

89 windturbines

Windpark Fryslân bestaat uit 89 turbines van 4,3 megawatt (MW). Op jaarbasis produceert WPF zo’n 1,5 terawattuur* (1.500.000 megawattuur). Dit is ongeveer 1,2% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik en dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 500.000 huishoudens.

89

89 windturbines in het IJsselmeer.

500.000

Friese windenergie voor circa 500.000 huishoudens.

800.000

CO2 besparing van circa 800.000 ton per jaar.

Locatie en vorm

Windpark Fryslân krijgt een bijzondere vorm. De windturbines komen namelijk in een cluster te staan, in de vorm van een zeshoek. Deze vorm zorgt ervoor dat de windturbines het zicht op de horizon zo min mogelijk beperken. De afstand tussen de windturbines is ongeveer 600 meter. Lees meer hierover op de pagina ‘Locatie’.

De windturbines van Windpark Fryslân

De windturbines van Windpark Fryslân zijn 180 meter hoog. Ter vergelijking: de Achmeatoren in Leeuwarden is 115 meter hoog. In fabrieken in onder andere Friesland, Polen, Duitsland, Vietnam, Portugal en Marokko zijn onderdelen van de windturbines geproduceerd. Denk hierbij aan de in- en externe platforms, de funderingen, palen, rotors (ronddraaiend deel van de generator) en de bladen.

Het Friese Amicon (voorheen Bijlsma Constructies) uit Winsum bouwt de zogenaamde interne platforms voor de windturbines. Bekijk hier de vlog met Symen de Boer van Amicon over de bouw van de interne platforms.

Hoe werkt een windturbine?

Dankzij de harde wind op het IJsselmeer gaan de rotorbladen van de windturbines draaien. Achter de rotorbladen bevindt zich de generator. Deze wordt door de draaiende beweging van de rotorbladen in werking gezet. Zo wordt windenergie opgewekt.

De opgewekte energie gaat, via een stroomkabel door de fundering van de windturbine, via de bodem van het IJsselmeer naar het transformatorstation bij Breezanddijk. Daar wordt de elektriciteit van de windturbines omgezet naar hoogspanning voor het Friese elektriciteitsnet. Via twee hoogspanningskabels komt de stroom vervolgens op het Friese elektriciteitsnet.

Wil je meer weten over de windturbines van Windpark Fryslân? Bekijk de veelgestelde vragen.

Transformatorstation

In het bijzondere transformatorstation wordt de elektriciteit van de windturbines omgezet naar hoogspanning voor het Friese elektriciteitsnet. Het nieuwe transformatorstation (42 meter lang, 18 meter breed en 7 meter hoog) laat aan de buitenkant letterlijk de kracht van de wind zien dankzij de aluminium plaatjes aan de gevel. Door de flexibele bevestiging van een deel van de plaatjes, kunnen deze bewegen in de wind.

 

Leren over windenergie

Het gebouw heeft een educatieve functie. Dankzij de glazen wanden en de informatie in het gebouw kunnen bezoekers meer leren over windenergie en zien hoe de groene stroom vanaf het IJsselmeer naar Fryslân gaat.

Stroomkabels

Om de opgewekte energie van de windturbines naar de gebruikers te brengen, leggen we stroomkabels aan op het land en in het IJsselmeer. De stroomkabels lopen van de windturbines in het IJsselmeer naar het transformatorstation in Breezanddijk. Vanaf het transformatorstation gaat de stroom via kabels in de Afsluitdijk en langs de A7 naar het hoogspanningsnet van TenneT bij Oudehaske.

Werk- en natuureiland

Aannemersconsortium Zuiderzeewind heeft het werkeiland gerealiseerd voor de start van het heien van de windturbinefundaties. Het werkeiland bestaat uit ongeveer 2 hectare boven water en twee ondiepe waterzones van samen ongeveer 25 hectare. Het gebied wordt beschermd tegen golven en stroming door het deel boven water af te werken tot een luwtedam met een lengte van 800 meter. Door de ondiepe waterzones mag niet worden gevaren. Dit geeft de natuur de tijd om zich te ontwikkelen. Het deel van het werkeiland boven water kan worden gebruikt voor opslag van materialen. De geul, tussen de twee ondieptes, kan gebruikt worden door werkschepen om te wachten of om te schuilen in de luwte van het werkeiland.

Eind 2020 is het werkeiland door Zuiderzeewind al omgebouwd tot een natuureiland. Het natuureiland wordt een aantrekkelijk foerageer- en rustgebied voor vogels met ernaast een kunstmatig rif voor vissen. Vanaf het moment dat de eerste windturbine draait, heeft het totale eiland alleen een natuurfunctie en mag het niet meer als werkeiland gebruikt worden.

Naast het werk- en natuureiland vinden in het najaar van 2020 werkzaamheden plaats voor een deel van de realisatie van de Vismigratierivier. Deze werkzaamheden gebeuren naast de ondiepe waterzones van het natuureiland.

In deze aflevering spreekt Bart met Shanti, over het speciaal aangelegde natuureiland voor het windpark.
Wist je dat…

Windpark Fryslân een veilig vaargebied is?

Wanneer het windpark klaar is, mag tussen de windturbines worden gevaren. Windpark Fryslân zal een veilig vaargebied zijn en alle turbines worden voorzien van nautische veiligheidsmarkeringen. Tot de veiligheidsmaatregelen horen ook de vermelding van de windturbines op nautische kaarten. Binnen Windpark Fryslân geldt straks een verplichte veiligheidsafstand van 50 meter tot een windturbine.

Bekijk het windpark

Afstand tot windpark: circa 3,1 kilometer
Visualisatie Breezanddijk Bekijk in panorama
Afstand tot windpark: circa 7,9 kilometer
Visualisatie Hindeloopen Bekijk in panorama
Afstand tot windpark: circa 5,7 kilometer
Visualisatie Kornwerderzand Bekijk in panorama
Afstand tot windpark: circa 6,3 kilometer
Visualisatie Makkum Bekijk in panorama