Windpark Fryslân wordt gebouwd in het Friese deel van het IJsselmeer, bij Breezanddijk. De precieze locatie en de vorm van Windpark Fryslân zijn het resultaat van jarenlang passen en meten. Er is rekening gehouden met vaarroutes, de visserij, vliegroutes, het schietgebied van defensie, de Waddenzee, de trekvogels en vleermuizen, watersport, toerisme én de monumentale dijk.

Locatie en vorm

Windpark Fryslân krijgt een bijzondere vorm. De windturbines komen namelijk in een ‘cluster’ in het IJsselmeer te staan, in de vorm van een zeshoek. Deze vorm zorgt ervoor dat de windturbines het zicht op de horizon zo min mogelijk beperken. De afstand tussen de windturbines is circa 600 meter.

Bart bouwt een windpark met Martijn ten Klooster, vergunningsexpert van Pondera

In de video Bart bouwt een windpark met…’ vertelt vergunningsexpert Martijn ten Klooster over de locatie en de bijzondere vorm van Windpark Fryslân.

Wist je dat…

De afstand tussen elke windturbine minimaal 600 meter is?

Daar kunnen boten straks tussendoor varen.
De 89 windturbines in het IJsselmeer komen in een zeshoek te staan.

Bekijk het windpark

Afstand tot windpark: circa 3,1 kilometer
Visualisatie Breezanddijk Bekijk in panorama
Afstand tot windpark: circa 7,9 kilometer
Visualisatie Hindeloopen Bekijk in panorama
Afstand tot windpark: circa 5,7 kilometer
Visualisatie Kornwerderzand Bekijk in panorama
Afstand tot windpark: circa 6,3 kilometer
Visualisatie Makkum Bekijk in panorama