De bouw van het windpark is in volle gang. Vanaf de zomer van 2021 leveren de windturbines duurzame stroom voor circa 500.000 huishoudens.

1

Besluitvorming en vergunningen

januari 2019

Voordat de bouw van Windpark Fryslân kon starten zijn er veel onderzoeken uitgevoerd. Al deze onderzoeken zijn te vinden op de pagina ‘Geschiedenis’. Na de toekenning van vergunningen en het verstrekken van de financiering door tien banken en de provincie Fryslân, startte de bouw van Windpark Fryslân.

2

Starthandeling werkzaamheden

maart 2019

Via ondergrondse boringen zijn er leidingen vanuit het IJsselmeer naar Breezanddijk aangebracht.

3

Aanleggen stroomkabel

juli 2019 – augustus 2020

Om de opgewekte energie van de windturbines naar het vaste land te brengen, leggen we stroomkabels aan. In de zomer van 2020 liggen alle stroomkabels op hun plek.

4

Bouw van het transformatorstation

augustus 2019 - april 2021

Bij Breezanddijk bouwen we een transformatorstation waar we van hoogspanning energie maken voor je huis of bedrijf.

5

Aanleggen van het werk- en natuureiland

maart 2020 - oktober 2020

Vlakbij Kornwerderzand werken we aan de aanleg van een werk- en natuureiland. Tijdens de bouw van Windpark Fryslân kan het natuureiland gebruikt worden als werkeiland. Zodra de eerste windturbine stroom oplevert, wordt het eiland omgebouwd tot natuureiland.

6

Produceren van de windturbines

april 2020 - april 2021

Achter de schermen werken we in fabrieken aan de productie van de windturbines. Je kunt daarbij denken aan funderingen, palen, rotors (ronddraaiend deel van een generator) en de bladen.

7

Bouwen van de windturbines in het IJsselmeer

september 2020

In september 2020 starten we met het plaatsen van de fundaties van de windturbines in het IJsselmeer.

8

Van werkeiland naar natuureiland

Begin 2021

Zodra de eerste turbine in het IJsselmeer staat, wordt het werkeiland een natuureiland.

9

Stroom in huis!

Zomer 2021

Zodra de eerste windturbine staat, levert deze stroom. Het windpark is in de zomer van 2021 volledig operationeel. Energieleverancier Eneco neemt voor 15 jaar duurzame stroom af van Windpark Fryslân. Particulieren en grote verbruikers van energie in de provincie Fryslân krijgen de mogelijkheid duurzame stroom van het windpark te kopen.