De bouw van het windpark is in volle gang. Vanaf de zomer van 2021 produceert het windpark op jaarbasis zo’n 1,5 terawattuur* (1.500.000 megawattuur). Dit is ongeveer 1,2% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik en dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 500.000 huishoudens.

1

Besluitvorming en vergunningen

januari 2019

Voordat de bouw van Windpark Fryslân kon starten zijn er veel onderzoeken uitgevoerd. Een aantal van deze onderzoeken zijn te vinden op de pagina ‘Geschiedenis’. Na de toekenning van de vergunningen en het verstrekken van de financiering door tien banken en de provincie Fryslân, startte de bouw van Windpark Fryslân.

2

Starthandeling werkzaamheden

maart 2019

Via ondergrondse boringen zijn er leidingen vanuit het IJsselmeer naar Breezanddijk aangebracht.

3

Aanleggen stroomkabel

juli 2019 – augustus 2020

Om de opgewekte energie van de windturbines naar het vaste land te brengen, leggen we stroomkabels aan. In de zomer van 2020 liggen alle stroomkabels op hun plek.

4

Aanleggen van het werk- en natuureiland

juni 2020 - oktober 2020

Vlakbij Kornwerderzand werken we aan de aanleg van een werk- en natuureiland. Tijdens de bouw van Windpark Fryslân kan het natuureiland gebruikt worden als werkeiland. Zodra de eerste windturbine stroom oplevert, wordt het eiland omgebouwd tot natuureiland.

5

Bouw van het transformatorstation

augustus 2019 - april 2021

Bij Breezanddijk bouwen we een transformatorstation die de opgewekte windenergie van de windturbines omzet naar hoogspanning voor het Friese elektriciteitsnet.

6

Produceren van de windturbines

april 2020 - april 2021

In fabrieken in onder andere Friesland, Polen, Duitsland, Vietnam, Portugal en Marokko zijn onderdelen van de windturbines geproduceerd. Denk hierbij aan de in- en externe platforms, de funderingen, palen, rotors (ronddraaiend deel van de generator) en de bladen.

7

Bouwen van de windturbines in het IJsselmeer

september 2020

In september 2020 starten we met het plaatsen van de funderingen van de windturbines in het IJsselmeer.

8

Van werkeiland naar natuureiland

begin 2021

Zodra de eerste turbine in het IJsselmeer draait, wordt het werkeiland een natuureiland.

9

Stroom in huis!

zomer 2021

Zodra de eerste windturbine draait, levert deze stroom. Het windpark is in de zomer van 2021 klaar. Energieleverancier Eneco neemt voor 15 jaar groene stroom af van Windpark Fryslân. Particuliere en zakelijke verbruikers in de provincie Fryslân krijgen de mogelijkheid om duurzame stroom van het windpark te kopen.