Wat is het Omgevingsfonds?

Gedurende twintig jaar wordt een deel van de opbrengsten (€ 720.000) van het windpark in een fonds gestort: het Omgevingsfonds. Dit fonds wordt gebruikt  voor lokale projecten langs de kust van het IJsselmeer. Inwoners van Fryslân mogen zelf initiatieven aandragen. Het omgevingsfonds wordt bestuurd door vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit Fryslân.

Hoe kan ik ideeën aandragen voor het Omgevingsfonds?

Het is op dit moment nog niet mogelijk om ideeën aan te dragen voor het Omgevingsfonds. Zodra dit wel kan, melden we dit op onze website.

Kan ik meedenken over de inrichting van het Omgevingsfonds?

Op dit moment werkt een startersgroep met vertegenwoordigers uit de diverse gemeenten langs de IJsselmeerkust aan de structuur en organisatie van het Omgevingsfonds. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.

Hoe profiteert Fryslân van Windpark Fryslân?

De omwonenden van het windpark kunnen straks direct en in direct meeprofiteren van het windpark. Windpark Fryslân stort gedurende 20 jaar jaarlijks ongeveer 720.000 euro in een Omgevingsfonds voor lokale projecten langs de kust van het IJsselmeer. Het fonds wordt bestuurd door vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.
Daarnaast werken we tijdens de bouw zoveel mogelijk samen met Friese partijen.

Wat is de financiële deelname van de Provincie Fryslân?

De provincie investeert 100 miljoen euro in het windpark. Financiële deelneming door een provincie is uniek in deze markt. De Provincie is daarnaast ook aandeelhouder en neemt met 20 miljoen euro deel in het aandelenkapitaal van het windpark en verstrekte daarnaast een achtergestelde lening van 80 miljoen euro.
Het rendement op hun deelneming investeren ze in duurzame ontwikkeling en in de regio. Ook maken ze het voor Friese inwoners mogelijk om financieel deel te nemen in het windpark door na oplevering obligaties aan te bieden.

Wat houdt financiële participatie in?

De provincie Fryslân overweegt een deel van haar financiële deelneming na oplevering van het windpark obligaties aan te bieden aan de inwoners van de provincie Fryslân. Wanneer je een obligatie koopt, ontvang je hiervoor doorgaans een vooraf afgesproken rentepercentage.