Welk effect heeft Windpark Fryslân op de scheepvaart?

Windpark Fryslân wordt aangelegd in één van de minst bevaren delen van het IJsselmeer. Na realisatie blijft het windpark toegankelijk voor de scheepvaart en visserij. Zeiljachten, motorjachten, vissersboten, zeilcharters en rondvaartboten kunnen er straks vrij doorheen varen.

Welk effect heeft Windpark Fryslân op de visserij?

Windpark Fryslân wordt aangelegd in één van de minst bevaren delen van het IJsselmeer. Tijdens de bouw is het werkgebied afgesloten voor scheepvaart en visserij. De heiwerkzaamheden tijdens de bouw van Windpark Fryslân kunnen geluid onder water veroorzaken. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, is afgesproken met de aannemer om de heiwerkzaamheden langzaam op te starten zodat de vissen de tijd hebben om een ander onderkomen te zoeken.

Negatieve effecten op de populaties van vissoorten worden niet verwacht. Na realisatie is het windpark weer toegankelijk voor scheepvaart en visserij.