Wat is een transformatorstation?

In een transformatorstation wordt de opgewekte energie van de windturbines omgezet van middenspanning (33.000 volt) naar hoogspanning (110.000 volt). Via stroomkabels zorgt de netbeheerder (TenneT) dat de elektriciteit bij de gebruiker komt.

Hoe komt het transformatorstation eruit te zien?

Het nieuwe transformatorstation bij Breezanddijk (42 meter lang, 18 meter breed en 7 meter hoog) van Windpark Fryslân laat letterlijk de kracht van de wind zien. Dit doen we door rondom het hele gebouw aluminium plaatjes aan de gevel te bevestigen. Door de flexibele bevestiging aan de gevel kan een deel van de plaatjes bewegen in de wind.

In dit bijzondere transformatorstation wordt de elektriciteit van de 89 windturbines omgezet naar hoogspanning voor het Friese elektriciteitsnet. Het nieuwe transformatorstation (42 meter lang, 18 meter breed en 7 meter hoog) laat aan de buitenkant letterlijk de kracht van de wind zien dankzij de aluminium plaatjes aan de gevel. Door de flexibele bevestiging van een deel van de plaatjes, kunnen deze bewegen in de wind.

Het gebouw heeft een educatieve functie. Dankzij de glazen wanden en de informatie in het gebouw kunnen bezoekers meer leren over windenergie en zien hoe de groene stroom vanaf het IJsselmeer naar Fryslân gaat.

Hoe komt de stroom bij de gebruiker?

Vanaf de windturbines gaan er stroomkabels naar het transformatorstation in Breezanddijk. Via stroomkabels in de Afsluitdijk en langs de A7 gaat de groene stroom naar het hoogspanningsnet van TenneT in Oudehaske. De totale lengte van de stroomkabels vanaf Breezanddijk naar Oudehaske is ongeveer 55 kilometer.