Is het veilig om door het windpark heen te varen?

Ja, Windpark Fryslân is een veilig vaargebied en de windturbines krijgen nautische veiligheidsmarkeringen. Binnen windpark Fryslân geldt een adviesafstand van 50 meter tot de windturbines. In het geval van calamiteiten en reddingsoperaties is het mogelijk alle windturbines stil te zetten. Zo is het IJsselmeer altijd goed bevaarbaar voor reddingsdiensten.