Uit hoeveel windturbines bestaat Windpark Fryslân?

Windpark Fryslân bestaat uit 89 windturbines.

Wat levert Windpark Fryslân op?

Het windpark bestaat uit 89 windturbines van 4,3 megawatt (MW). Op jaarbasis produceert WPF zo’n 1,5 terawattuur* (1.500.000 megawattuur). Dit is ongeveer 1,2% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik en dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 500.000 huishoudens. leveren 1.500.000.000 kilowattuur per jaar op. Dat is duurzame energie voor ongeveer 500.000 huishoudens.

Hoe komt de stroom bij de gebruiker?

Zie hieronder hoe de stroom bij de gebruiker komt.

Op welke afstand staan de windturbines van elkaar?

De afstand tussen de windturbines is ca 600 meter.

Wat is de locatie van de windturbines?

Windpark Fryslân wordt gebouwd in het Friese deel van het IJsselmeer, ter hoogte van Breezanddijk. De exacte locatie kun je bekijken op de kaart.

Hoe ziet een windturbine eruit?

Hoe een windturbine eruit ziet, kun je bekijken in onderstaande afbeelding.

Hoe hoog is een windturbine?

De hoogte van een windturbine boven water is 180 meter. Ter vergelijking: de Achmeatoren in Leeuwarden is 115 meter hoog.

Is een windturbine verlicht? En zo ja, hoe?

’s Nachts zijn de buitenste windturbines van het windpark verlicht. Deze verlichting kan vanuit de verte te zien zijn als een klein rood of wit lichtpuntje. De verlichting is nodig zodat schepen veilig langs de windturbines kunnen varen en vliegtuigen veilig kunnen overvliegen.
Windpark Fryslân zal de verlichting bij helder zicht dimmen tot 30% bij 5 km zicht en tot 10% bij 10 km zicht.

Maken de windturbines geluid?

Het geluid van een windmolen kan als hinderlijk worden ervaren door omwonenden. Daarom zijn er regels om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Het geluid van een windmolen mag gemiddeld niet meer dan 41 decibel per jaar zijn. Ter vergelijking: een gespreksniveau is 60 decibel, een drukke verkeersweg op 100 meter afstand 80 decibel en een opstijgend vliegtuig op 200 meter hoogte 100 decibel.

Een initiatiefnemer van een windmolen is verplicht het geluid van de windmolen te registreren en deze gegevens minimaal vijf jaar te bewaren. Zo kan de overheid zien of een exploitant zich houdt aan de geluidsnormen.

Bron: www.windenergie.nl/leefomgeving/geluid-van-een-windmolen